Hoe richt je omstandigheden in als je een beleidsbepalende positie hebt?

Deze studie richt zich op hen die in organisatie en samenlevingen verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de omstandigheden zodanig dat mensen het als passend ervaren. Dat lukt alleen als je herkent hoe mensen in de wereld staan, wat er vanuit de oriëntatie van die mensen toe doet en waar ze gegeven hun oriëntatie wel en niet toe in staat zijn. Anders gezegd: dat lukt je alleen als je herkent hoe mensen betekenis geven en je in staat bent om vanuit betekenisgeving over samenlevingen en organisaties te oordelen. Je moet dan ook nog in staat zijn om de omstandigheden in die samenlevingen en organisaties overeenkomstig in te stellen.

Ontwikkeling van persoonlijk repertoire

Aan het eind van deze studie begrijp je wat er komt kijken bij het passend inrichten van de omstandigheden zodat mensen zich kunnen gaan gedragen naar wat er in die omstandigheden past. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling waarlangs zich een eigen repertoire vormt. Dan weet je wat je nodig hebt en hoe je verder wilt gaan. Om je goed verder te helpen na de studie bieden wij een persoonlijke coaching gesprek aan die bij de studie is inbegrepen.

Opzet van de opleiding

Dag 1 en 2: Herkennen van vormen van betekenisgeving in gedrag

We behandelen vormen van betekenisgeving en hoe die in het gedrag van mensen tot uitdrukking komen. Je krijgt zicht op wat wel en niet kan worden waargenomen met betekenisgeving als referentie. Daarna laten we zien hoe dat neerslaat bij vormen van organiseren. We oefenen met concrete cases van deelnemers, maar ook met wat erop dat moment in de actualiteit speelt. Je gaat herkennen dat de bedoeling die een bestuurder of politicus heeft niet altijd overeenkomt met de manier waarop de omstandigheden in een organisatie zijn ingericht en dat daar dan de aandacht moet zitten.

Dag 3 en 4: Het zoeken naar en vinden van passende definities van de situatie

We gaan dieper in om waar we op dag 2 geëindigd zijn:

De vigerende omstandigheden in een samenleving of organisatie kun je beschrijven aan de hand van vormen van betekenisgeving. Dan noemen we het de definitie van de situatie.

Daarnaast laten we zien hoe een activiteit – bijvoorbeeld zorg of industriële productie – tot een vorm van organiseren uitnodigt die de definitie van de situatie zou dienen te bepalen. We noemen die vorm de passende definitie van de situatie. We laten je ervaren hoe de oriëntatie van degene die de definitie van de situatie bepaald op gespannen voet kan staan met die passende definitie. Dat kan er toe leiden dat er een omgeving ontstaat waarin er geen samenhang in betekenisgeving te ontdekken valt tussen:

  • de bedoelingen die de verantwoordelijken zeggen te hebben,
  • de vorm van organiseren die door hen wordt ingericht,
  • de omstandigheden waar de activiteit die men wil organiseren toe uitnodigt,
  • het gedrag van degenen die de operationele verantwoordelijkheid dragen,
  • het gedrag van de mensen die de activiteit uitvoeren of het gedrag van de klanten of burgers die de activiteit ondergaan.

We laten die inconsistenties zien aan de hand van praktijkvoorbeelden en we laten zien hoe dit kan worden opgeruimd. 

Dag 5 en 6: Het inrichten van passende definities van de situatie

Bij besluitvorming is het van groot belang dat verschillen in oordeel worden herkend als uitkomsten van verschillende vormen van betekenisgeving. Het gaat er dan om het oordeel over die verschillen uit te stellen en ruimte te maken voor een zoektocht waarin iedereen de passende definitie van de situatie kan vinden. Waardeoordelen veranderen die zoektocht in strijd waarbij het gebruik van macht aan de orde is. Hoe macht constructief kan helpen bij de zoektocht komt hierbij aan de orde.

Als je deze route volgt krijg je te maken met besluitvorming vanuit het verleden waarover opnieuw tot een oordeel komt. Dat kan er toe leiden dat een stop op de ingeslagen weg moet worden ingesteld. Stoppen is moeilijk, vaak weten we dat het moet, zijn we ook bij machte en doen we het niet. Ook die lastigheid wordt in blok behandeld.

Dag 7: Communicatief handelen in het licht van besluitvorming bij een passende definitie van de situatie

Het sturen van besluitvormingsprocessen en inrichten van de passende definitie van de situatie vergt communicatief handelend vermogen. Hoe blijf je geloofwaardig, houd je een proces open, voorkom je dat betrokkenen teleurgesteld afhaken? Als bestuurder, toezichthouder of politicus moet je vaak zelf met de buitenwereld communiceren. Welke vorm van communicatie past bij de betreffende vorm van betekenisgeving? Veel mensen voelen zich onzeker als ze moeten communiceren in een vorm van betekenis waarvan het repertoire hen onbekend is.

Welk medium hanteer je, welk tijdstip en hoe ga je om met social media? Geef je de afdeling communicatie in een vroegtijdig stadium en actieve een rol in het proces en zo ja welke of juist niet? Kortom, ben je in staat ‘communicatie’ een plek te geven in het proces zodat het bijdraagt aan effectieve besluitvorming en de passende definitie van de situatie door zoveel mogelijk mensen kan worden gedeeld.

Dag 8: Terugkom ochtend

  • Evaluatie naar aanleiding van de studie en wat je nu meemaakt in eigen casuïstiek. Hoe ga je er mee verder?
  • Lunch en certificaat uitreiking

Praktisch

De opleiding heeft 15 dagdelen die bestaan uit 7 dagen van 9:00 tot 17:00 en 1 keer een ochtend van 9:00 tot 12:30. De opleiding wordt afgesloten met een feestelijke lunch en het uitreiken van de certificaten.

Kosten

De prijs van deze opleiding is € 2.950,- excl. BTW. In de opleiding zitten alle faciliteiten inbegrepen zoals: 8 keer lunch, verblijfkosten, lesmateriaal en accommodatie.