Ik luister, dus ik ben…

jouw persoonlijke groei met zinvolle betekenis.

In deze opleiding leert u ontdekken hoe betekenisgeving je helpt als je op zoek bent naar nieuwe perspectieven. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal en je wordt geholpen om de omgeving in wisselwerking met uw eigen ontwikkeling opnieuw te ontdekken. U gaat zien wat u daarvoor nog niet zag.