Albert Scheer heeft een lange loopbaan als zelfstandig zorgconsulent bij complexe vraagstukken doorlopen. Hij heeft zijn expertise opgedaan bij veel verschillende zorgorganisaties door het hele land.

Van huis uit is hij academisch opgeleid historicus en is gewend waar te nemen vanuit de perceptie dat een toestand altijd is ontstaan vanuit een ontwikkeling. Welke invloeden er zijn of zijn geweest, dat je daarbij ook weet dat je niet alles kunt zien en dat er ook andere mogelijkheden zijn.

Een indringende stijl van begeleiden en doceren zijn kenmerken die iedereen die met hem te maken heeft gehad onmiddellijk herkend. Hij helpt bij het laten zien van wat je voorheen niet zag, wat je daar mee kunt en welk repertoire er nodig is om een ontwikkeling verder te helpen. Bij zorgorganisaties heeft hij gezien dat deze vaak naar binnen gekeerd zijn geraakt en niet meer afstemmen op wat er buiten gebeurd. Hij heeft effectief geholpen bij het ontwikkelen van samenwerkingsprogramma’s voor verschillende vormen van organiseren bijvoorbeeld als het gaat over problemen in een wijk of stad. Als docent en trainer hield hij zich bezig met het ontwikkelen van leerprogramma’s die werden doorlopen met de verschillende organisaties die zich met zo’n probleem bezighouden.

Albert heeft zich nu verbonden aan de Stichting Vaartzicht omdat hij gemerkt heeft dat er in de samenleving en bij organisaties grote behoefte bestaat om vanuit verbinding te organiseren maar dat repertoire ontbreekt.